Penentuan Jangkahayat Produk Makanan Sejukbeku Dengan Menggunakan Kaedah Kinetik Tindakbalas Kimia (2011)