Penentuan Pelbagai Drug Veterinar Dalam Makanan Ayam Menggunakan Mass Spectrometry

Marni Sapar, Ahamad Talhah Suhaimi, Dr Marzura binti Md Rodzi, Dr Aziah binti Abdul Aziz, Prof Madya Dr. Muhd Fauzi bin Safian

Marni Sapar, Ahamad Talhah Suhaimi, Dr Marzura binti Md Rodzi, Dr Aziah binti Abdul Aziz, Prof Madya Dr. Muhd Fauzi bin Safian

Satu kaedah pengesanan drug veterinar telah dibangunkan meliputi aspek pengekstrakan sampel dan pengoptimakan parameter alat yang digunakan iaitu Mass Spectrometry. Teknik pengekstrakan yang dibangunkan merupakan modifikasi teknik QuECHeRS (quick, easy, cheap, effective, rugged dan safe), di mana ia merupakan teknik yang cepat, mudah, murah, efektif, lasak dan selamat. Kaedah ini berupaya mengekstrak pelbagai drug daripada sampel makanan ayam dengan lebih efisyen melalui pengesktrakan tunggal terhadap kumpulan drug yang mempunyai sifat kimia yang berlainan. Sampel yang telah diekstrak seterusnya akan dianalisa menggunakan instrumen/peralatan romotografi Cecair Berprestasi Tinggi yang digabungkan dengan pengesan Spektrometer Jisim (Mass Spectrometer). Pengesanan drug adalah berasaskan prinsip mass/charge.