Penentuan Pelbagai Drug Veterinar Dalam Makanan Ayam Menggunakan Mass Spectrometry (2018)