Pengendalian Dan Penyimpanan Daging

Dr. Syed Zulkifli Syed Zainulabidin

Dr. Syed Zulkifli Syed Zainulabidin

Jilid 5 No 2

Pengendalian daging yang baik semasa proses sejuk beku dapat memastikan kualiti dan kesegaran daging terpelihara. Kecacatan dalam proses pengendalian daging sebelum daging disejukbekukan akan mengakibatkan daging menjadi keras dan liat. Prosedur yang betul adalah penting bagi memastikan kehilangan jus daripada daging dapat dielakkan seterusnya mengekalkan rasa dan tekstur. Keadaan daging sebelum disejuk beku, penggunaan bahan penyimpanan, kaedah dan kadar kesejukan dan pembekuan dan juga suhu semasa penyimpanan adalah penting.