Pengesanan Virus Avian Influenza (Ai) Dan Newcastle Disease (Nd) Melalui Teknik Molekular Real-Time Sybr Green (2013)