Penggunaan Sistem Maklumat Geografi (GIS), Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) dan teknologi Remote Sensing (RS) untuk pengurusan pastura dalam membantu membuat keputusan di peringkat ladang (2012)