Penggunaan Teknik QuEChERS Dalam Pengujian Residu Pestisid Dalam Sampel Daging

Faridah @ Faridzah binti Ismail, Khairunnisak bt Mohsin, Izwan bin Ismail

Faridah @ Faridzah binti Ismail, Khairunnisak bt Mohsin, Izwan bin Ismail

Teknik QuEChERS telah diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Mechelangelo Anastassiades. MKAV telah menggunakan prosedur ini untuk menguji residu pestisid dalam sampel daging ayam. Hasilnya, teknik ini menunjukkan keupayaan recovery dalam julat 96-103% bagi 6 sebatian yang diuji. Setakat ini MKAV telah berjaya menambah bilangan sebatian yang diuji dari 6 kepada 20 sebatian dan teknik ini turut digunakan untuk sampel daging lembu, kambing dan babi