Perkembangan Peranan Vaksin Veterinar Dalam Kesihatan Haiwan

Suhaimi Dollah

Suhaimi Dollah

Jilid 4 No 1

Vaksin veterinar telah memainkan peranan penting dalam melindungi kesihatan haiwan dan pengeluaran hasil ternakan yang cekap untuk membekalkan sumber protein kepada populasi manusia yang semakin meningkat. Penggunaan vaksin veterinar boleh mengurangkan kesan kebergantungan kepada pelbagai ubatan dan antibiotik untuk merawat ternaan dan haiwan kesayangan.