Sungkupan: Pelindung Tanah

Haryani Hamzah

Haryani Hamzah

Jilid 2 No 1

Sungkupan atau mulching didefinisikan sebagai sesuatu bahan yang digunakan untuk menutup atau melindungi permukaan tanah terutamanya di kawasan akar tanaman. Sungkupan merupakan kaedah pertanian yang menggunakan merupakan tanah bagi menyediakan persekitaran pertumbuhan yang sesuai bagi tanaman untuk meningkatkan hasil dan kualiti pengeluaran.