Buletin Bicara Veterinar

PENGENALAN

Buletin Bicara Veterinar (BBV) mula diterbitkan pada tahun 2018 dengan penerbitan sebanyak dua kali setahun. Hasil penerbitan ini dapat dijadikan panduan dan rujukan warga jabatan khususnya yang bekerja di lapangan untuk menyampaikan segala maklumat dan penemuan terkini berkaitan dengan bidang veterinar kepada penternak.

Pelbagai maklumat telah dikongsikan meliputi aspek seperti genetik dan pembiakbakaan, agronomi dan pemakanan ternakan, kawalan penyakit dan pencegahan, kualiti makanan, sistem pengeluaran ternakan dan sebagainya. Penerbitan ini juga merupakan salah satu usaha DVS dalam memastikan idea serta teknologi yang telah dibangunkan oleh warga jabatan dapat dihebahkan serta dipraktikkan oleh penternak di lapangan.

Artikel yang diterbitkan di dalam BBV menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua lapisanĀ  masyarakat agar maklumat dan ilmu yang ingin dikongsikan dapat disampaikan dengan jelas kepada golongan sasar seterusnya membantu dalam membangunkan dan meningkatkan kualiti industri penternakan negara.

PENAUNG

Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar

PENASIHAT

Pengarah Bahagian Penyelidikan Veterinar

KETUA EDITOR

Pn. Nurulaini binti Raimy

EDITOR

Pn. Nurul Fatiha binti Ahmad Suhaimi

Pn. Norazean binti Mohamd Falal

Pn. Nurshuhada binti Solahudin

Pn. Nurul Aini binti Mohd Yusof

Dr. Syed Zulkifli bin Syed Zainalabidin

En. Zaini bin Che Mamat

Pn. Kalaavathi a/p Manoharan

En. Mohd Hasril bin Muhammad Janip

Pn. Nurul Fatiha binti Ahmad Suhaimi (nurulfatiha@dvs.gov.my)

Institut Penyelidikan Veterinar, Ipoh

atau

En. Zaini binti Che Mamat (zaini@dvs.gov.my)

Bahagian Penyelidikan Veterinar, Putrajaya

Jilid 1, No. 1

Muat Turun

Jilid 1, No. 2

Muat Turun

Jilid 2, No. 1

Muat Turun

Jilid 2, No. 2

Muat Turun

Jilid 3, No. 1

Muat Turun

Jilid 3, No. 2

Muat Turun

Jilid 4, No. 1

Muat Turun

Jilid 4, No. 2

Muat Turun

Jilid 5, No. 1

Muat Turun

Jilid 5, No. 2

Muat Turun

Jilid 5, No. 3

Muat Turun

Jilid 6, No. 1

Muat Turun

Jilid 6, No. 2

Muat Turun